آدرس دفتر 1: شیراز ،معالی آباد ،کوچه 26
   	 			آدرس دفتر 2: شیراز، ارگ کریم خان زند، کوچه 59 پلاک 60
   	 			آدرس دفتر 3: شیراز، بلوار سیبویه، خیابان آستانه، کوچه 16، پلاک 63
   	 	تلفن جهت رزرو هتل و بلیط : 071349825310 * 071398968436 * 07138596374
   	 			09171111411 * 09199999437 : همراه پشتیبانی سایت
	 	 			تلفن دفتر مرکزی : 07124963872

  	 			   	 			
   	 			   	 			WWW.WEBKAMALI.COM : دیگر سایت ما